הנה מה שאמרתי לאלפי הפעילים שהגיעו מכל נקודה ויישוב בארץ לכנס שלנו בנצר סירני:
***
אני מתנגד נחרצות לכך שהכנסת (כלומר פוליטיקאים) תתערב בנושאים כמו טוטו לוטו וצ'אנס דרך חקיקה. זה נוגד לחלוטין את העקרון המקודש של הפרדת רשויות. אסור ללכת בכיוון הזה.
אנחנו המפלגה שיכולה להוביל טוטו לוטו וצ'אנס עם גיבוי של כוח פוליטי אמיתי, ולא רק לייצר עלי תאנה שיאפשרו עוד ארבע שנים של קפאון.
זו דרך ארוכה, לעתים מייסרת, ובתקופה שאנחנו נאלצים לפגוע בטוטו לוטו וצ'אנס, אני לוקח בחשבון שיהיו אנשים רבים שיכעסו. זה מצער אותי כמובן, אבל אני לא מוכן לתת לזה לנהל את פעולותי או לשנות את מטרותי כשזה נוגע לטוטו לוטו וצ'אנס.
7 יולי 2013