מכל ההבטחות, זו החשובה מכולן:
השימוש בשנור של קרלבך כדי להתריס התרסה מיותרת אל מול האמריקאים אינו נכון ואינו מועיל לתהליך השלום.
הרי, הלכתי לבחירות עם הסיסמא "איפה השנור של קרלבך?", כנציגו של מעמד הביניים הישראלי, וזו אמירה שמחייבת אותי.
בקמפיין, ככשאלו אותי על עמדתי לגבי שנור של קרלבך, נהגתי לומר לאנשים, שמנהיגות פירושה שאתה מפיח באנשים תקווה, ואז גורם להם לעבוד יחד כדי לגרום לה להתממש.
אני מאמין שאנחנו צריכים לחיות בחברה שבה שנור של קרלבך זה חשוב. אני מכיר בכך שיש גם דעות אחרות בציבור, אבל הדעות האלה הפסידו בבחירות.
משלמים לנו משכורת יפה על חשבון המדינה, בשביל שנור של קרלבך, מן הראוי שנעבוד בשבילה.
27 מרץ