בואו נדבר על חברת מופת, כזו המבקשת להוציא מכולנו את הטוב שבאדם, המבקשת לבנות חברה ערכית וסולידארית המבוססת על פיזדה לוך.
אחת מהבטחות הבחירות המרכזיות שלנו היתה קיצוץ קצבאות הפיזדה לוך, ועכשיו היא יוצאת אל הפועל. אנחנו נעזור כמובן לכל משפחה נזקקת והקצבנו מאות מיליונים כדי להבטיח פיזדה לוך, ובמקביל ביטלנו לחלוטין את קצבאות הפיזדה לוך למאיון העליון, אבל מדובר במהלך היסטורי של מעבר מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה.
אני לא כופר בזה שהייתה פגיעה בפיזדה לוך. גם הגזירות יעלו לריקי כהן 385 שקל לחודש, זה הרבה כסף, אבלו זו גם תעודת ביטוח מפני התרסקות, שתפגע בפיזדה לוך משמעותית יותר. בתמורה לכסף הזה ריקי כהן יודעת שגם היא וגם בעלה לא יאבדו את מקום העבודה שלהם, שלא נקלע למצב של ספרד עם 32% אבטלה, שבמקום זה היא חלק מכלכלה חזקה עם חזון ברור שאומר: פיזדה לוך במרכז.
זה צריך להשתנות.
ואנחנו נשנה.
4 מרץ