לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: ערביםדוגי ליברצםהודור
לפידומטור כתב כבר 345,568 פוסטים שונים.