לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: שוונצים בשיערמקלות אוזנייםלסביזם
לפידומטור כתב כבר 312,419 פוסטים שונים.