לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: ערביםמקלות אוזנייםתינוקות שנשכחים ברכב
לפידומטור כתב כבר 339,470 פוסטים שונים.