לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: הריוןחרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדייםפטרת הציפורניים
לפידומטור כתב כבר 345,924 פוסטים שונים.