לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: אבט"שיםחרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדייםקופיקה
לפידומטור כתב כבר 328,418 פוסטים שונים.