לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: ערביםחרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדייםרקטום
לפידומטור כתב כבר 335,791 פוסטים שונים.