לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: ערביםסלברייטשוקולד
לפידומטור כתב כבר 360,263 פוסטים שונים.