לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: ערביםסלברייטאיור
לפידומטור כתב כבר 313,297 פוסטים שונים.