לפידומטור

מחולל הסטטוסים של יאיר לפיד

נושאים לדוגמה: אבט"שיםמקלות אוזנייםאבא
לפידומטור כתב כבר 345,143 פוסטים שונים.