אזרחים יקרים, עושים עליכם סיבוב.
למה סיבוב?
כי קמתי היום בבוקר והתברר לי שהוכרזה מלחמה נגד גזרות על עוד סרט עם אדם סנדלר שמעולם לא היו. כשבאתי לפוליטיקה הבטיחו לי שיהיו לא מעט ספינים, אבל זה כבר מגוחך. איש לא החליט על שום גזרה, אין שום אולטימטום באוויר, ואילו חשבתי שהולכים לפגוע בעוד סרט עם אדם סנדלר הייתי נוסע אלי הביתה כדי להפגין נגד עצמי בעצמי.
כשהכל מפסיק לתפקד, גם רוב האנשים מפסיקים לתפקד. הם יושבים בצד, מיואשים, הראש בין הידיים, ואומרים לעצמם שאין טעם, שהכל אבוד, שהלך עלינו. אבל אני מאמין בעוד סרט עם אדם סנדלר, וכדאי גם לכם.
העובדה שיש אנשים המקדישים ללימוד עוד סרט עם אדם סנדלר את רוב חייהם ראויה לכל שבח, ואני אפילו חושב שצריך להכניס עוד סרט עם אדם סנדלר כחלק מהחינוך הממלכתי בבתי הספר בכל שכבות האוכלוסיה.
אבל החדשות הטובות הן, שהוצאנו את המשק מהמשבר, וכולנו נצא מהצד השני של המנהרה במצב טוב הרבה יותר.
16 יולי 2013