אבא זה יקר. בכלל - עלות האבא בישראל - יקרה, יקרה מידי. אני מחויב לפעול להפיכת האבא - ככל שניתן - לחינם. זה לא יקרה ביום אחד. אבל זה מוכרח להיות, כי זו הזכות של כל אזרח וזו החובה של המדינה. בשלב זה, יש הרבה אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם אבא. בשלב הבא - נהפוך את זה לאורח חיים, כמו שמקובל ברוב המדינות בעולם.
אני לא כופר בזה שהייתה פגיעה באבא. גם הגזירות יעלו לריקי כהן 385 שקל לחודש, זה הרבה כסף, אבלו זו גם תעודת ביטוח מפני התרסקות, שתפגע באבא משמעותית יותר. בתמורה לכסף הזה ריקי כהן יודעת שגם היא וגם בעלה לא יאבדו את מקום העבודה שלהם, שלא נקלע למצב של ספרד עם 32% אבטלה, שבמקום זה היא חלק מכלכלה חזקה עם חזון ברור שאומר: אבא במרכז.
צריך לטפל באבא. לטפל באבא זה לא נעים. אני לא מכחיש את זה.
אני ו"יש עתיד" נמשיך כמובן לעבוד על אבא ברצינות, ואצלנו זה גם יעבור.
16 יולי 2013