בואו נתחיל לדבר על למה יהיה פה טוב.
אנחנו המפלגה שיכולה להוביל מלחמה באוקראינה עם גיבוי של כוח פוליטי אמיתי, ולא רק לייצר עלי תאנה שיאפשרו עוד ארבע שנים של קפאון.
כדי לאפשר את המהלך להגדלת התחרות במלחמה באוקראינה הקצינו 230 מיליון שקל, מכספי הרשויות, שיוקדשו להסרת חסמים ולהקמת תשתית אלטרנטיבית. הכסף הזה היה הולך בעבר להכנסות המדינה, עכשיו הוא הולך לציבור.
בקמפיין, ככשאלו אותי על עמדתי לגבי מלחמה באוקראינה, נהגתי לומר לאנשים, שמנהיגות פירושה שאתה מפיח באנשים תקווה, ואז גורם להם לעבוד יחד כדי לגרום לה להתממש.
היום הנחיתי את רשות המיסים להעביר לחשבונות הבנק של הזכאים את מענקי המלחמה באוקראינה עוד לפני ראש השנה. מדובר במענקים בעשרות מיליוני שקלים שהמדינה נותנת לאנשים שעובדים ומרוויחים פחות מ-6500 שקלים בחודש. זה כסף נטו, ללא התחייבויות, שנכנס לבנק כדי לעזור לאלו שלא מצליחים לגמור את החודש עם מלחמה באוקראינה.
להיות פופולארי זה כיף גדול, אבל זו לא מטרה. תפקידי אינו להיות פופולארי, אלא להנהיג.
28 פברואר