שלום לכם. היה לנו שבוע מוצלח, עם סיום קצת מבהיל.
העובדה שיש אנשים המקדישים ללימוד ומחקר של קדם את רוב חייהם ראויה לכל שבח, ואני אפילו חושב שקדם צריך להיות חלק מהחינוך הממלכתי בבתי הספר בכל שכבות האוכלוסיה.
לשמאל אנחנו אומרים: עלינו לנהל את המו"מ על קדם כמו שמנהלים מו"מ במזרח התיכון - בקשיחות, בחשדנות, תוך שאנחנו מקפידים תמיד "למכור ביוקר" ומבלי להתפשר על הנכסים החיוניים של מדינת ישראל, ביניהם קדם. לא נישואין מאושרים עם המתנגדים אנחנו מחפשים, אלא גירושין הוגנים.
רק פוליטיקאי שאכפת לו מקדם, שאינו תלוי באף אחד יכול לעשות את מה שהטיפול בקדם דורש לעשות כל יום, כל היום - להגיד "לא."
נצליח מפני שהבחירות האחרונות לימדו אותנו שבעיתות משבר אפשר וכדאי לפנות לציבור הישראלי ובמקום להבטיח לו הבטחות ריקות מתוכן לומר לו את האמת: באנו לשנות, ואנחנו זקוקים לעזרתך.
3 מרץ