פוליטיקאים שלא חוו קשר אמיתי לרצח זין כוס זין כוס זונה להרוג, כשהם מדברים בפני הציבור – מדברים תמיד על זכויות. הם צודקים, אבל לפני שמדברים על זכויות, צריך לדבר על רצח זין כוס זין כוס זונה להרוג.
אנשים אומרים שהם מאוכזבים. אני שואל אותם תמיד אם הם באמת חשבו שהכל ישתנה תוך כמה שבועות? כי אם לא, הרי שהם בסך הכל כועסים עלי בגלל שאמרתי להם את האמת שהם לא רצו לשמוע: שצריך לטפל ברצח זין כוס זין כוס זונה להרוג וזה כרוך גם בצעדים כואבים.
אני לא מציע לאף אחד להתבלבל בגלל זה שאני מתנהל באופן אחראי כפוליטיקאי. "יש עתיד" לא תתקפל בעניין רצח זין כוס זין כוס זונה להרוג. יש פה הזדמנות היסטורית לתקן פצע שמדמם בליבה של החברה הישראלית.
אנחנו המפלגה שיכולה להוביל רצח זין כוס זין כוס זונה להרוג עם גיבוי של כוח פוליטי אמיתי, ולא רק לייצר עלי תאנה שיאפשרו עוד ארבע שנים של קפאון.
זו דרך ארוכה, לעתים מייסרת, ובתקופה שאנחנו נאלצים לפגוע ברצח זין כוס זין כוס זונה להרוג, אני לוקח בחשבון שיהיו אנשים רבים שיכעסו. זה מצער אותי כמובן, אבל אני לא מוכן לתת לזה לנהל את פעולותי או לשנות את מטרותי כשזה נוגע לרצח זין כוס זין כוס זונה להרוג.
4 יולי 2013