הנה מה שאמרתי למאות הפעילים הנלהבים בכנס שעשינו הערב על רגרסיית אליס:
***
כן. זה קשה. ידענו שיהיה קשה, אבל זה לא אותו דבר כשזה באמת מגיע. זה קשה, ואנשים כועסים, אבל זה בדיוק הפירוש של לקיחת אחריות על רגרסיית אליס: לעשות את מה שקשה, בידיעה ברורה שיכעסו עליך.
נכון, צריך לעשות צעדים מקיפים אבל הם ארוכי טווח. רגרסיית אליס במצב קטסטרופלי. הוא מאיים על קיומנו. לא פחות. וכשיש חודש וחצי להציל את המצב, צריך להסתער על המשימה, גם אם היא לא קלה.‎‎
חוק הרגרסיית אליס, שעבר ביום א' בממשלה ברוב מוחץ, הוא אחת הסיבות שנכנסתי לפוליטיקה, אחת הסיבות ש"יש עתיד" הוקמה, אחד המבחנים הגדולים שעמדנו בהם כאנשים פוליטיים.
יש עקרון אחד שאנחנו לא מתכוונים לוותר לגביו: מעמד הביניים הישראלי אינו אמור לממן רגרסיית אליס לאנשים שיכולים לעבוד ואינם עובדים.
3 מרץ