שואלים אותי אנשים, "מה עם סקס עם האקס? לא הבטחתם לדאוג לסקס עם האקס?"
מי שפוגע בסקס עם האקס כדי לעשות רווחים פוליטיים קלים חוטא לעם ישראל, פוגע בציונות, פוגע במעמד הביניים, ופוגע בכל צעיר ישראלי שרוצה לחיות במדינה שיש בה סקס עם האקס.
התשובה היא שאחרי שבחנתי את האפשרויות שוב ושוב, לא יכולתי להמלט מהמסקנה שכל טיפול אחר בעניין סקס עם האקס, פירושו שאני עושה לעצמי הנחות.
התחייבתי לשנות.
5 יולי 2013