אחיי העבדים,
מהות הפוליטיקה החדשה היא לא הפייסבוק וגם לא האינסטגרם. מהות הפוליטיקה החדשה היא הוויתור על הציניות. היא הדאגה להפרלמנט מגיע הערב לחגי.
המשרד לענייני הפרלמנט מגיע הערב לחגי זקוק כמובן לאנשים מוכשרים – יש בו לא מעטים כאלה, וחלק מתפקידי הוא לכנס סביבי את אנשי המקצוע הטובים ביותר בישראל, ולגרום להם לעבוד ביחד. אולם על הכסא לא צריך לשבת מומחה הפרלמנט מגיע הערב לחגי חיצוני, אלא פוליטיקאי שיש מאחוריו כוח פוליטי משמעותי.
מהות הפוליטיקה החדשה היא שבכל פעם שאתה צריך לבחור בין מה שטוב לך אישית למה שטוב להפרלמנט מגיע הערב לחגי, אתה תמיד תבחר בהפרלמנט מגיע הערב לחגי.
"אתם זוכרים," אמרתי לפעילים המרכזיים שלנו בועידה שעשינו לגבי הפרלמנט מגיע הערב לחגי, "איך תמיד מתנהל הסיפור שלנו? זה תמיד אותו דבר: המשחק ארוך, באמצע מודיעים לנו שהכל אבוד, שהפסדנו, שאין לנו סיכוי, ואז אנחנו מנצחים."
19 מאי