אני רוצה לדבר על חרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים.
יכול להיות שההתחלה תהיה קשה, אבל עם הזמן האנשים שסובלים בגלל מצב החרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים הבעייתי, יגלו שהם כבר לא הפתרון שאליו המדינה תמיד הולכת בכל פעם שיש לה בעיה. הם יגלו שחרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים זה מרכז תשומת הלב, שהצרכים של חרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים נמצאים במקום הראשון, שכולם מבינים שבלי חרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים אי אפשר.
ההפגנות האלימות והשיח הפופוליסטי על חרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים לא ישפיעו עלי. ההיסטוריון פול ג'והנסון כתב פעם: "אין דבר מסוכן יותר בעולם מאשר המון הנמצא במצב של צדקנות נסערת." אחליט לפי מה שטוב לחרדים אשכנזיים, ולא חרדים ספרדיים ולמדינת ישראל.
סבלנות היא המפתח.
7 יולי 2013