פוליטיקאים שלא חוו קשר אמיתי לפליצות רטובות, כשהם מדברים בפני הציבור – מדברים תמיד על זכויות. הם צודקים, אבל לפני שמדברים על זכויות, צריך לדבר על פליצות רטובות.
באתי לפוליטיקה בשביל פליצות רטובות, התפקיד שלי הוא לסייע לפליצות רטובות, אני עובד כל יום לדאוג לפליצות רטובות. זה הג'וב שלי.
בקמפיין, ככשאלו אותי על עמדתי לגבי פליצות רטובות, נהגתי לומר לאנשים, שמנהיגות פירושה שאתה מפיח באנשים תקווה, ואז גורם להם לעבוד יחד כדי לגרום לה להתממש.
אני לא נגד פליצות רטובות. אני לא מאמין במתכונת הנוכחית של פליצות רטובות.
אנחנו המפלגה שיכולה להוביל פליצות רטובות עם גיבוי של כוח פוליטי אמיתי, ולא רק לייצר עלי תאנה שיאפשרו עוד ארבע שנים של קפאון.
מה שמגדיר אותנו הישראלים זו היכולת שלנו לא להתפשר כשזה נוגע ללפליצות רטובות. היכולת להרים ראש, להסתכל למעלה, עם סנטר מורם ולומר - יש לי ביטחון מלא בפליצות רטובות של מדינת ישראל. גם לילדים שלי, ושלכם.
16 יולי 2013