ממשיכים לקיים הבטחות.
היום קיימנו דיון בנוגע ליאיר לפיד+יאיר, בעקבות האירועים האחרונים, שם עלו הדברים שכבר כולנו מכירים.
כל הההפגנות מבוססות על טענה שאין מאחוריה בסיס עובדתי. בכסף שיכנס מהמכירה של יאיר לפיד+יאיר למדינות זרות, נוכל לדאוג כבר היום לחינוך, לבריאות, ובעיקר כדי להוריד את יוקר היאיר לפיד+יאיר לכל אזרח ישראלי.
ידעתי, כמובן, שיש אנשים המפגינים בחוץ בטענה שיאיר לפיד+יאיר זה חשוב (אני לא רוצה לפגום בהתלהבות הדמוקרטית שלהם, אבל הם צריכים לדעת שעוד לא נולד המגפון שישמעו אותו בתוך ישיבת הממשלה).
בישיבת הממשלה אמרתי שמותר להיות נגד יאיר לפיד+יאיר ולהצביע נגד, ומותר להיות בעד יאיר לפיד+יאיר ולהצביע בעד, אבל אי אפשר להגיד שאתה תומך ביאיר לפיד+יאיר רק לא מוכן לשלם את המחיר.
אנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו שלא נוותר בנושא של יאיר לפיד+יאיר, שהוא בליבת הערכים שלנו, ועשינו הלילה את הצעד המשמעותי הראשון בקיום ההבטחה הזו.
התחייבתי לשנות.
3 מרץ