אני רוצה להיות מאוד ברור לגבי הימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו:
העובדה שיש אנשים המקדישים ללימוד ומחקר של הימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו את רוב חייהם ראויה לכל שבח, ואני אפילו חושב שהימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו צריך להיות חלק מהחינוך הממלכתי בבתי הספר בכל שכבות האוכלוסיה.
מהות הפוליטיקה החדשה היא לא הפייסבוק וגם לא האינסטגרם. מהות הפוליטיקה החדשה היא הוויתור על הציניות. היא הדאגה להימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו.
אנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו שלא נוותר בנושא של הימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו, שהוא בליבת הערכים שלנו, ועשינו הלילה את הצעד המשמעותי הראשון בקיום ההבטחה הזו.
מי שפוגע בהימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו כדי לעשות רווחים פוליטיים קלים חוטא לעם ישראל, פוגע בציונות, פוגע במעמד הביניים, ופוגע בכל צעיר ישראלי שרוצה לחיות במדינה שיש בה הימהומים של קיט' ג'ארט במהלך נגינתו.
זה הצעד הראשון במסע.
18 יולי 2013