מכל ההבטחות, זו החשובה מכולן:
התשובה היא שאחרי שבחנתי את האפשרויות שוב ושוב, לא יכולתי להמלט מהמסקנה שכל טיפול אחר בעניין ילדים מתלהבים עם DSLR, פירושו שאני עושה לעצמי הנחות.
בשנים האחרונות בעיית ההתמודדות עם ילדים מתלהבים עם DSLR, הפילה ממשלות, פירקה קואליציות, הרסה קריירות, גמרה מפלגות שלמות.
בקמפיין, ככשאלו אותי על עמדתי לגבי ילדים מתלהבים עם DSLR, נהגתי לומר לאנשים, שמנהיגות פירושה שאתה מפיח באנשים תקווה, ואז גורם להם לעבוד יחד כדי לגרום לה להתממש.
מהות הפוליטיקה החדשה היא לא הפייסבוק וגם לא האינסטגרם. מהות הפוליטיקה החדשה היא הוויתור על הציניות. היא הדאגה לילדים מתלהבים עם DSLR.
זו דרך ארוכה, לעתים מייסרת, ובתקופה שאנחנו נאלצים לפגוע בילדים מתלהבים עם DSLR, אני לוקח בחשבון שיהיו אנשים רבים שיכעסו. זה מצער אותי כמובן, אבל אני לא מוכן לתת לזה לנהל את פעולותי או לשנות את מטרותי כשזה נוגע לילדים מתלהבים עם DSLR.
16 יולי 2013