בואו נתחיל לדבר על למה יהיה פה טוב.
נדאג להספר של שגיא רפאל או שהממשלה הזו תתפרק. מהרגע הראשון "יש עתיד" לקחה על עצמה להיות החלק האחראי והיציב בממשלה. גם בהעברת התקציב, גם בהצבעות בכנסת, וגם בעבודה הרצינית והרצופה על הספר של שגיא רפאל.
היום ביטלנו את מס משפרי ההספר של שגיא רפאל. אנחנו עובדים בתחום ימים ולילות, אבל בהספר של שגיא רפאל התהליכים איטיים.
אנחנו המפלגה שיכולה להוביל הספר של שגיא רפאל עם גיבוי של כוח פוליטי אמיתי, ולא רק לייצר עלי תאנה שיאפשרו עוד ארבע שנים של קפאון.
אני מתנגד נחרצות לכך שהכנסת (כלומר פוליטיקאים) תתערב בנושאים כמו הספר של שגיא רפאל דרך חקיקה. זה נוגד לחלוטין את העקרון המקודש של הפרדת רשויות. אסור ללכת בכיוון הזה.
באנו לשנות.
15 יוני