מכל ההבטחות, זו החשובה מכולן:
אנחנו המפלגה שיכולה להוביל בולשיט שלי עם גיבוי של כוח פוליטי אמיתי, ולא רק לייצר עלי תאנה שיאפשרו עוד ארבע שנים של קפאון.
אני לא כופר בזה שהייתה פגיעה בבולשיט שלי. גם הגזירות יעלו לריקי כהן 385 שקל לחודש, זה הרבה כסף, אבלו זו גם תעודת ביטוח מפני התרסקות, שתפגע בבולשיט שלי משמעותית יותר. בתמורה לכסף הזה ריקי כהן יודעת שגם היא וגם בעלה לא יאבדו את מקום העבודה שלהם, שלא נקלע למצב של ספרד עם 32% אבטלה, שבמקום זה היא חלק מכלכלה חזקה עם חזון ברור שאומר: בולשיט שלי במרכז.
אני מתנגד נחרצות לכך שהכנסת (כלומר פוליטיקאים) תתערב בנושאים כמו בולשיט שלי דרך חקיקה. זה נוגד לחלוטין את העקרון המקודש של הפרדת רשויות. אסור ללכת בכיוון הזה.
צריך לטפל בבולשיט שלי. לטפל בבולשיט שלי זה לא נעים. אני לא מכחיש את זה.
התחייבתי לשנות.
18 יולי 2013